Đề xuất giáo viên mỗi cấp chỉ còn một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giảng viên, giáo viên mỗi cấp được giảm 3 loại chứng chỉ, tức chỉ còn một loại.

Theo kết quả rà soát của Bộ Nội vụ, số lượng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chuyên ngành giáo dục, đào tạo hiện tại là 20 chứng chỉ.

Bộ này kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Với đề xuất này, giảng viên, giáo viên sẽ được cắt bỏ 2/3 số chứng chỉ so với hiện tại. Cụ thể như sau:

Nguồn Zingnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *